Головна

Slider

 

На кафедрі фундаментальної та мовної підготовки викладаються українська та російська мова вітчизняним та іноземним студентам, а також здійснюється підготовка іноземних громадян і осіб без громадянства для вступу до вищих навчальних закладів. Навчальний процес проводиться відповідно до чинної програми за трьома напрямками:
медико-біологічний,
інженерно-технічний,
економічний.

Навчальні дисципліни: українська мова за професійним спрямуванням, українська мова, культура наукової мови, російська мова, біологія, хімія, фізика, математика, країнознавство.

Співробітники кафедри беруть участь в підготовці навчальної та методичної літератури, наукової діяльності, написанні статей, в роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-методичних конференцій.
Основні напрямки наукової діяльності кафедри: методика викладання української та російської мови як іноземної, застосування технологій дистанційного навчання при викладанні мовних дисциплін, методика викладання природничих дисциплін для іноземних студентів, лінгвістика, лінгвопоетика, літературознавство, психологія.
Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі, що дозволяє збільшити не тільки кількість слухачів довузівської підготовки, а й кількість іноземців, які бажають навчатися в НФаУ. Кафедра активно проводить екскурсії на провідні кафедри університету, наукові лабораторії та бібліотеки. Вперше практикуються заняття на профільних кафедрах університету.

Навчальний процес на кафедрі вдало доповнює позааудиторна виховна робота зі слухачами: бесіди, тематичні екскурсії, відвідування музеїв і театрів, походи і вечори-концерти. Співробітники уважно ставляться до кожного окремого слухача, так як розуміння і співпереживання, властиве педагогам кафедри фундаментальної та мовної підготовки, дозволяє, в свою чергу, збільшити кількість студентів, які обирають навчання в НФаУ.

УВАГА!

Шановні студенти, об’єднані в групи “Ділова укр.мова 1*”

“Ділова укр.мова 2*”!

Практичні заняття з дисципліни продяться за розкладом з

використанням платформи ZOOM та сайту pharmel.

Ідентифікатор конференції 776 9678 2554

Код доступу: 5555

ЛІКВІДАЦІЯ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ У ЧЕТВЕР
початок о 16.30, в ауд. № 9

АЛГОРИТМ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ

 

УВАГА!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 19 жовтня у зв’язку із введенням карантину заняття тимчасово проводяться з використанням платформи ZOOM і сайту pharmel!

Розклад online занять на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання

ПОНЕДІЛОК

ЧЕТВЕР

ВІВТОРОК

П’ЯТНИЦЯ

СЕРЕДА

Головна

Інструкція щодо роботи з матеріалами кафедри фундаментальної та мовної підготовки, розташованими на сайті Центру дистанційних технологій НФаУ, під час карантину

Доуніверситетська підготовка іноземних громадян

УВАГА!

Інформація для студентів заочного відділення:

Заняття проходять дистанційно з використанням платформи ZOOM та сайту https://pharmel.kharkiv.edu

Розклад занять для студентів заочної форми навчання

Print Friendly, PDF & Email