Учебные материалы на период карантина
График дистанционного обучения слушателей доуниверситетской подготовки иностранных граждан Национального фармацевтического университет 
(16 марта – 24 апреля 2020 года)
ГРУППА 1 (Куратор: старший преподаватель Латышева О.С.)

ГРУППА  2   (Куратор:    старший преподаватель  Брик Н.В.)

ГРУППА  3   (Куратор: старший преподаватель Чернигова Т. Л.)

ГРУППА  4   (Куратор: преподаватель Круговая Ю. П.)

ГРУППА  5   (Куратор: преподаватель Круговая Ю.П.)

 


Кафедра фундаментальної та мовної підготовки
здійснює підготовку іноземних громадян і осіб без громадянства для вступу до вищих навчальних закладів. Навчальний процес проводиться відповідно до чинної програми за трьома напрямками:
медико-біологічний,
інженерно-технічний,
економічний.

Навчальні дисципліни: російська мова, українська мова, біологія, хімія ,фізика, математика, країнознавство, креслення, соціальна і економічна географія, основи економіки, основи інформатики та обчислювальної техніки.
Співробітники кафедри беруть участь в підготовці навчальної та методичної літератури, наукової діяльності, написанні статей, в роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-методичних конференцій.
Основні напрямки наукової діяльності кафедри: методика викладання російської мови як іноземної, методика викладання природничих дисциплін для іноземних студентів, лінгвістика, літературознавство, психологія.
Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі, що дозволяє збільшити не тільки кількість слухачів довузівської підготовки, а й кількість іноземців, які бажають навчатися в НФаУ. Кафедра активно проводить екскурсії на провідні кафедри університету, наукові лабораторії та бібліотеки. Вперше практикуються заняття на профільних кафедрах університету.

Навчальний процес на кафедрі вдало доповнює позааудиторна виховна робота зі слухачами: бесіди, тематичні екскурсії, відвідування музеїв і театрів, походи і вечори-концерти. Співробітники уважно ставляться до кожного окремого слухача, так як розуміння і співпереживання, властиве педагогам кафедри фундаментальної та мовної підготовки, дозволяє, в свою чергу, збільшити кількість студентів, які обирають навчання в НФаУ.