Історична довідка

 

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Історична довідка Історична довідка

З метою оптимізації організації навчального процесу  в системі підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу  у заклади вищої освіти  України у вересні 2010 року була створена кафедра фундаментальної та мовної підготовки. Кафедру  очолила доцент, кандидат фармацевтичних наук  З. І. Коваленко.

Історична довідка
Коваленко Зоя Ивановна
зав. кафедрой, доцент

 

Автор та співавтор понад 150 публікацій, серед яких 8 авторських свідоцтв на винахід, 2 патенти України, 60 навчально-методичних видань, статті, тези, інформаційні листа тощо. Серед наукових інтересів – синтез, дослідження фізико-хімічних та біологічних властивостей 4-ацетил- та 4-(1’,5’-дифенілпіразолініл-3’) оксанілових кислот, пошук БАР в ряду похідних нітрогеновмісних гетероциклів, розробка та  запровадження навчально-методичних розробок  в навчальний процес (переважно при підготовці іноземних громадян).  Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2005), «Петро Могила» (2008),  Почесними  грамотами МОН  України (2005), МОЗ України (2016), НФаУ (2010, 2016, 2020), Харківської міської ради (2011). Присуджено Почесне звання «Заслужений викладач НФаУ» (2020).

Науково-педагогічний склад кафедри  у різні роки 

Історична довідка Історична довідка Історична довідка
Історична довідка Історична довідка Історична довідка
Історична довідка Історична довідка Історична довідка
Історична довідка

У різні роки протягом десятиліття  на кафедрі  працювали   викладачі фундаментальних та мовних дисциплін, зокрема:

 Авотін Станіслав Сергійович, Адонкіна Вікторія Юріївна, Алексєєва Любов Михайлівна, Андрєєва Світлана Вікторівна, Андрущенко Ольга Олександрівна, Арзуманов Павло Спартакович, Арсєн’єв  Олександр Володимирович, Артьомова Ольга Ігорівна, Архіпова Олена Сергіївна, Барабашко Максим Сергійович, Бердишева Юлія Сергіївна, Білоус Антоніна Вікторівна, Боряк Людмила Іванівна, Віктор Ольга Михайлівна, Виговська Вікторія Олександрівна, Висоцька Віра Іванівна, Гавріш Наталія Борисівна, Галаган Яна Вікторівна, Гармаш Ганна Валеріївна, Головіна Вікторія Сергіївна, Гонтар Алла Михайлівна, Гончаренко Вікторія Юріївна, Горячий Володимир Дмитрович, Грачова Марина Анатоліївна, Гурко Олена Юріївна, Денчик Ірина Сергіївна, Дорошина Лілія Федорівна, Дубровська Альона Сергіївна, Д’яконенко Ніна  Леонідівна, Журавльова  Валентина Іванівна, Журавльова Тетяна Григорівна, Зефіров  Володимир Миколайович, Іванова Вікторія Олексіївна, Іващенко Юрій Михайлович, Ісакова Тетяна Іванівна, Каїді Вікторія Валеріївна, Карасьова Олена В’ячеславівна, Кириченко Юлія Сергіївна, Клімова Олена Анатоліївна, Климко Ганна Борисівна, Кобижський  Анатолій Валерійович, Козира Софія Андріївна, Комарова Олена Анатоліївна, Король Ольга Василівна, Кругова Юлія Петрівна, Крючкова Тетяна Миколаївна, Кудрєв Володимир Миколайович, Кубрак Любов Олександрівна, Кучма Ольга Борисівна, Лєвашов Дмитро Вікторович, Левицька Лілія Григорівна, Левченко Діана Олександрівна, Ленська Олена Олегівна, Лук’янова Ольга Сергіївна, Лучко Катерина  Миколаївна, Маміна Олена Олександрівна, Маслова Наталія Володимирівна, Матвєєва Ольга Іванівна, Марченко Ольга Дмитрівна, Мілях Ольга Олександрівна, Могучова Галина Олександрівна, Мозгова   Олена Олександрівна, Моргачова Марина Ігорівна, Морозова Олеся Сергіївна, Незовибатько  Ольга Олександрівна, Некрилова Ольга Леонідівна, Никоненко Наталія  Іллівна, Овчаренко  Віталій Григорович, Орленко Інна Вікторівна, Орябинська Олена Петрівна, Остапенко Сергій Петрович, Повар Марина Григорівна, Пономаренко Інна Валентинівна, Пак Анастасія Сергіївна, Панова Ольга Михайлівна, Проворова  Тетяна Петрівна, Рахімова Марина Валентинівна, Раковська Альона Сергіївна, Ревякін Володимир  Петрович, Редькін Руслан Григорович, Рокитянський Артем Борисович, Романова Світлана Вікторівна, Саган Володимир Володимирович, Салтан Олександр Миколайович, Салтевська Тетяна Володимирівна, Северченко Марина  Юріївна, Солонська Олена  Петрівна, Степаненко Володимир Іванович, Степанова Світлана Іванівна, Столяренко Ганна  Миколаївна, Сусорєва Марія Михайлівна, Сюмка Євгенія Ігорівна, Тимчук Дмитро Сергійович, Ткачов Олександр Володимирович, Ткаченко Марія Федорівна, Ткаченко Оксана Юріївна, Федоренко Валентина Степанівна, Філатова Вікторія Леонідівна, Федченкова Юлія Сергіївна, Хара Георгій Іванович, Цаканян Ірина Семенівна, Целюба Юлія Сергіївна, Читішвілі Вікторія Вікторівна, Черняк Сергій Володимирович, Черкашина Жанна Віталіївна, Шабі Світлана Василівна, Щейкіна  Наталія Валеріївна, Шейко Валентина Миколаївна, Щеголь Тетяна Миколаївна, Юрченко Валерія Валентинівна.

Кафедрі притаманна своя специфіка. Навчальний процес протягом року постійно розпочинають нові сформовані групи слухачів, оскільки їх прийом  здійснюється  до початку весни. Це потребує постійного вирішення питань кадрового забезпечення. Нові викладачі, особливо з фундаментальних дисциплін, приймаються на роботу навіть в травні. В складі колективу значна кількість зовнішніх та внутрішніх сумісників, які звільняються в кінці навчального року – 30 червня щорічно. Завжди були задіяні викладачі хімічних та медико-біологічних  кафедр НФаУ та різних закладів вищої освіти міста Харкова. Кожний привносив свій досвід, що в цілому  позначалось на кінцевому  результаті – рівні підготовки слухачів. Слід зазначити, що кафедрі вдалось вирішити одну з основних проблем  – підвищення якості підготовки слухачів доуніверситетської освіти іноземних громадян. Це було актуально у всі часи, але сьогодні лише у м. Харкові понад 30  університетів та академій надають  таку освітню послугу. Кафедра в повній мірі конкурентоздатна на ринку освітніх послуг!

 

Викладачі російської мови та країнознавства (2010-2020 рр.)

 

Історична довідка

Матвєєва Ольга Іванівна (із 2010 по 2019 р.)

 

Історична довідка

Чернігова Тетяна  Леонідівна  (із 2010 р.) 

 

Історична довідка

Брік Наталія Вікторівна (із 2011 р.)

 

Історична довідка

Латишева Оксана Сергіївна (із 2016 р.) 

 

Історична довідка

Кругова Юлія Петрівна (із 2016 р.)

 

Історична довідка

Ломака Олександра Олександрівна (із 2020 р.) 

 

Викладачі біології (2010-2020 рр.)

 

Історична довідка

Степанова Світлана Іванівна (2011-2015 рр.) 

 

Історична довідка

Гонтарь Алла Михайлівна (із 2013 р.) 

 

Історична довідка

Гамуля Ольга Володимирівна (із 2015 р.) 

 

Викладачі хімії  (2010-2020 рр.)

 

Історична довідка

Коваленко Зоя Іванівна (із 2010 р.) 

Історична довідка

Онопрієнко Тетяна Олексіївна (із 2015 р.) 

 

Викладачі фізики та математики  (2010-2020 рр.)

Історична довідка

 

 

 

 

 

 

 

Волобуєва Інна Валентинівна (із 2011 р.) 

 

Історична довідка

Саган Володимир Володимирович (із 2012 р.) 

 

Історична довідка

Маслова Наталія Володимирівна ( із 2015 р.) 

 

Старший лаборант

Історична довідка

Зініна Алла Олександрівна (із 2016 р.)

Кафедра сьогодні

 

Кафедра забезпечує безперервний процес мовної підготовки, починаючи з доуніверситетського до просунутого основного етапу. На доуніверситетському етапі викладацький склад надає  контингенту іноземних слухачів фундаментальну підготовку з хімії, біології та  фізики, що особливо важливо для подальшого навчання в фармацевтичних та медичних закладах вищої освіти.

1 вересня 2020 р.  в Національному фармацевтичному університеті  згідно з наказом № 255 від 25.06.2020 р. відбулася реорганізація кафедри українознавства та латини і кафедри гуманітарних наук.

Сьогодні університет здійснює прийом  студентів  для  навчання українською та англійською мовою. Мовна підготовка є одним із стрижневих елементів у системі підготовки фахівців для зарубіжних країн. Кафедра забезпечує викладання української мови для контингенту вітчизняних студентів 1 курсу за різним фахом: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», “Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємств  та  «Ерготерапія та фізіотерапія».

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» мовою освітнього процесу в Україні є державна мова.  Українську мову опановують іноземні студенти 1 та 2 курсів, що навчаються українською та англійською мовами за фахом «Фармація». Головна ціль вивчення мови – набуття необхідних мовних та мовленнєвих навичок, які забезпечать спілкування  та опанування мови майбутньої спеціальності. Сьогодення потребує пошуку  ефективних методів навчання іноземного контингенту українській мові  за відсутності мовного середовища, особливо у східній частині країни. Вивчення  іноземцями  української дає змогу глибоко пізнати культуру держави, в якій вони  здобувають освіту, поширювати ці знання в світі.

Викладання української мови на оновленій кафедрі продовжили: ст. викл. Берестова А.А. та доц. Лисенко Н.О.  див. Історію кафедри українознавства та латинської мови)

Набір  іноземного контингенту  для навчання  російською мовою з 01.09.2020 р.  в університеті припинено (див. Історія кафедри гуманітарних наук).

Протягом навчального року  постійно здійснюється доуніверситетська підготовка іноземних слухачів та осіб без громадянства, що приїздять в Україну на навчання.

Науково-педагогічний персонал складається з 22 осіб, зокрема: доцентів – 9, старших викладачів –  2, викладачів – 9, старших лаборантів – 2.

Завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки, канд. фарм. наук, доц.  Коваленко Зоя Іванівна (із 2010), викл. Чернігова Тетяна Леонідівна (із 2010), викл. Брік  Наталія Вікторівна   (із 2011), викл. Волобуєва Інна Валентинівна  (із 2011), викл. Ілюхіна Олена Олександрівна (із 2011), викл. Кругова Юлія Петрівна (із 2014), канд. фарм. наук, ст. викл. Гамуля Ольга Володимирівна (із 2015),  канд. філол. наук, доц. Лук`янова Ольга Сергіївна (із 2019), викл. Ломака Олександра Олександрівна (із 2020), канд. філол. наук, ст.викл. Берестова Алла Анатоліївна  (із 2020), канд. філол. наук, доц. Лисенко Наталя Олександрівна (із 2020), ст. лаб. Зініна Алла Олександрівна (із 2016).

 

Навчально-методична література

 

Підготовка та видання навчально-методичної літератури здійснюється  згідно плану видавничої діяльності кафедри. Кафедра має навчально-методичні комплекси з дисциплін доуніверситетської освіти іноземних громадян (українська/російська мова, хімія, біологія, фізика, математика, країнознавство). Протягом 2010-2020 рр. колективом кафедри створено та видано 26 навчальних посібників та 7 методичних рекомендацій.

 1. Коваленко, З. И. Общая биология:рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета/ З. И. Коваленко, С. И. Степанова, М. А. Башкирова. – Харьков : НФаУ, 2014. – 55с.
 2. Коваленко, З. И. Общая биология: пособие для иностранных студентов подготовительного факультета/ З. И. Коваленко, С. И. Степанова, М. А. Башкирова. – Харьков : НФаУ, 2014. – 55 с.
 3. Биология. Анатомия и физиология человека: рабочая тетрадь для слушателей доуниверситетской подготовки иностранніх граждан / З. И. Коваленко, О.В. Гамуля, С.И. Степанова – . Харьков: НФаУ, 2014. -148с.
 4. Страноведение. Пособие для студентов подготовительных факультетов / З. И. Коваленко и др. Харьков : НФаУ, 2014. – 145 с.
 5. Волобуева, И. В. Физика. Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета / И.В.Волобуева, М.А. Башкирова. – Харьков : НФаУ, 2015. –40 с.
 6. Пособие по чтению для иностранных студентов подготовительного факультета (самостоятельная работа) / З.И. Коваленко и др. – 2-е изд. доп. и перераб. – Харьков : НФаУ, 2015. – 120 с.
 7. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительных факультетов (медико-биологический профиль) / З. И Коваленко и др. – Харьков : НФаУ, 2015. – 161 с.
 8. Коваленко, З. И.Черчение. Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительного факультета/ З.И. Коваленко, И.В.Волобуева. – Харьков :НФаУ, 2015. – 105 с.
 9. Пособие по основам информатики и вычислительной техники для иностранных студентов подготовительного факультета / З. И. Коваленко и др. – Харьков :НФаУ, –62 с.
 10. Говорите по-русски!: пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов / З.И. Коваленко и др. – Харьков :НФаУ, 2016. – 100 с.
 11. Коваленко, З.И. Общая биология: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов / З.И. Коваленко, С.И. Степанова, М.А. Башкирова. – Харьков :НФаУ, 2016. – 119 с.
 12. Коваленко, З.И. Тестовые задания для самостоятельной работы по биологии: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов / З.И. Коваленко, С.И. Степанова, О.В.Гамуля. – Харьков :НФаУ, 2016. – 119 с.
 13. Коваленко, З.И. Физика. Рабочая тетрадь для иностранных студентов подготовительных факультетов / З.И. Коваленко, И.В.Волобуева, М.А. Башкирова. – Харьков :НФаУ, 2016. –37 с.
 14. Коваленко, З. И. Биология. Опорный конспект лекций для иностранных студентов подготовительного факультета / З. И. Коваленко, О. В. Гамуля,А. М. Гонтарь. – Харьков :НФаУ, 2017. – 116 с.
 15. Коваленко, З. И. Математика. Сборник заданий для самостоятельной работы иностранных студентов подготовительного факультета / З. И. Коваленко, Н. В. Маслова, И. В. Волобуева. – Харьков :НФаУ, 2017. – 109 с.
 16. Коваленко, З. И. Биология: учебное пособие для иностранных студентов подготовительного факультета / З. И. Коваленко, О.В.Гамуля,А. М. Гонтарь. – Харьков :НФаУ, – 105 с.
 17. Коваленко, З. И. Математика. Рабочая тетрадь / З. И. Коваленко, Н. В. Маслова, И. В. Волобуева. – Харьков :НФаУ, 2018. – 105 с.
 18. Физика. Сборник тестов / З. И. Коваленко и др. – Харьков:НФаУ, – 105 с.
 19. Коваленко, З.И. Русский язык. Сборник тестов и заданий по подготовке к содержательным и итоговым модульным контролям / З.И. Коваленко, Н. В. Брик, О. С. Латышева. – Харьков : НФаУ, 2019. – 100 с.
 20. Коваленко, З.И. Русский язык. Пособие по самостоятельной работе для студентов подготовительного факультета / З. И. Коваленко, О. Б. Кучма, О. С. Латышева. – Харьков : НФаУ, 2019. – 200 с.
 21. Коваленко, З.И. Биология. Лабораторный практикум / З. И. Коваленко, О. В. Гамуля. – Харьков : НФаУ, 2019. – 40 с.
 22. Коваленко, З.И. Математика. Конспект лекций / З. И. Коваленко, И. В. Волобуева, Н. В. Маслова. – Харьков : НФаУ, 2019. – 30 с.
 23. Коваленко, З. І. Загальна біологія: посібник для слухачів доуніверситетської підготовки іноземних громадян / З. І. Коваленко, С. І. Степанова. – Харків : НФаУ, 2020. – 120 с.
 24. Коваленко, З. І. Біологія: посібник для слухачів доуніверситетської підготовки іноземних громадян/ З. І. Коваленко, О.В. Гамуля, А.М. Гонтарь. – Харків: НФаУ, 2020. – 124 с.
 25. Біологія. Анатомія і фізіологія людини; робочий зошит для слухачів доуніверситетської підготовки іноземних громадян / З. І. Коваленко, О.В.Гамуля, С.І. Степанова – . Харків: НФаУ, 2020. -148с.
 26. Коваленко, З.І. Фізика: робочий зошит (вступний курс) / З.І.Коваленко, І.В.Волобуєва. – Харків: НФаУ, 2020. -40с.

 

Методичні рекомендації:

 

 1. Организация самостоятельной работы студентов: метод. рек. для педагогов / З. И. Коваленко и др. – Харьков :НФаУ, 2014. – 36 с.
 2. Коваленко, З.И. Русский язык: методические указания для преподавателей / З.И.Коваленко, О.С.Латышева. – Харьков :НФаУ,2018. – 45с.
 3. Коваленко, З. И. Страноведение: метод. указ. для преподавателей / З. И.Коваленко, Н. В.Брик. – Харьков : НФаУ, 2018. – 16 с.
 4. Коваленко, З. И. Биология: методические указания для преподавателей / З. И. Коваленко, О. В. Гамуля, А. М. Гонтарь. – Харьков : НФаУ, 2018. – 32 с.
 5. Коваленко, З. И. Химия: метод. рек. для преподавателей подготовительных факультетов для иностранцев и лиц без гражданства / З. И. Коваленко, Т. А. Оноприенко ; под. ред. З. И. Коваленко. – Харьков :НФаУ, 2018. – 41 с.
 6. Коваленко, З.И. Физика: метод. рек. для преподавателей физики / З.И.Коваленко, И. В. Волобуева ; под ред. З.И. Коваленко. – Харьков :НФаУ,2018. –28с.
 7. Коваленко, З.И. Математика: метод. рек. для преподавателей математики / З.И.Коваленко, И. В. Волобуева ; под ред. З. И. Коваленко. – Харьков :НФаУ, 2018. – 27 с.

 

Науково-дослідна робота

 

На кафедрі фундаментальної та мовної підготовки  викладають науковці різних галузей науки, зокрема: лінгвістика, філологія, методика викладання російської, української та іноземних мов, філософська антропологія, філософія культури, органічний синтез, магнітні  рідини, дослідження жирових сумішей, харчові добавки,  фізика низьких температур, ветеринарія, фітохімічні, фармакогностичні напрямки тощо.

Коваленко З.І. – доцент, кандидат фармацевтичних наук: синтез, дослідження  фізико-хімічних та біологічних властивостей 4-ацетил- та 4-(1’,5’-дифенілпіразолініл-3’) оксанілових кислот, пошук БАР в ряду похідних нітрогеновмісних гетероциклів.

Онопрієнко Т.О. – доцент, кандидат хімічних наук: дослідження фізико-хімічних властивостей жирових сумішей та розробка технологій  їх добування; магнітні рідини.

Гамуля О.В. – старший викладач, кандидат фармацевтичних наук: морфолого-анатомічне вивчення рослин флори України та світової флори.

Латишева О.С. –  викладач: використання  інноваційних технологій у навчанні іноземних студентів російській та українській мовам .Формування мовленнєвих навичок  на початковому етапі навчання.

Брік Н.В. – викладач: лінгвістика, філологія, методика викладання  української та іноземної мов, особливості педагогічного колективу, використання ІКТ  у навчально-виховному процесі.

Чернігова Т.О. – викладач: філософсько-антропологічний вимір творчої спадщини  М.Метерлінка.

Гонтарь А.М. – доцент, кандидат ветеринарних наук: епізоотологія та ветеринарний менеджмент.

Саган В.В. – старший науковий співробітник  відділу теплових властивостей і  структури твердих тіл та наносистем Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна  НАН України, кандидат фізико-математичних наук:  теплові властивості  твердих тіл і неупорядкованих систем (кріокристалів,  квантових кристалів, фреонів, твердих простих спиртів та фазові перетворення в них). Слід зазначити, що Саган В.В. є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених, переможцем обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини», стипендіат Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

            Викладацький склад кафедри  прийняв участь у роботі конференцій: міжнародних – 117, всеукраїнських – 36, університетських – 31.

     Загальна кількість наукових публікацій: наукові статті – 87, патенти – 6, монографії- 1, тези доповідей –231.

 

Гортаючи сторінки історії

З 1 вересня 2010 року кафедра розміщувалась  в будівлі за адресою: вул. Владислава Зубенка,11Б (гуртожиток №4).  Загальна площа – 897,3  кв.м ( лекційна аудиторія – 2, навчальні аудиторії – 28, методичний кабінет – 1, викладацькі  -3, кабінет завідувача -1, хол -1).

На початку 20202021 навчального  року кафедра змінила свою дислокацію і сьогодні  розміщена  в гуманітарному корпусі Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету( вул. Олександра Невського, 18). Загальна площа – 462,9 кв.м ( лекційні аудиторії – 2, навчальні аудиторії – 11, методичний кабінет – 1, комп`ютерний клас -1, викладацькі -3, кабінет завідувача -1, лаборантська -1,  хол -1).

Кафедра забезпечує навчальний процес в системі доуніверситетської освіти іноземних громадян за медико-біологічним, інженерно–технічним та економічним напрямами.

З 2010 року  кафедра  здійснюють доуніверситетську підготовку іноземних громадян   за кредитно-модульною системою, що значно  підвищило якість викладання  та   ефективність навчального процесу.

В 2014 р. колектив кафедри успішно пройшов  акредитацію спеціальності «Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади».

Педагогічне навантаження  з 2010 по 2017 рр. виконувалось в значних обсягах: викладач – 900 годин, старший викладач – 850 годин, доцент – 750 годин. За навчальний рік викладач виконував до 1350 годин, працюючи на 1,5 ставки. Сумарний обсяг педагогічного навантаження   по кафедрі за 10 років  становить  170 268 годин, було виділено  аж 288 ставок! Це надзвичайно складна робота, яка вимагає значних фізичних ресурсів! Слухач зможе швидко опанувати мову навчання, коли буде  постійно знаходитись в мовному середовищі, спілкуватись з носіями мови. Це означає, що викладач має постійно працювати! В університеті лише через рік після введення в дію закону «Про вищу освіту» навантаження викладацького складу кафедри в обсязі 600 годин було безпосередньо запроваджено в системі доуніверситетської підготовки іноземних громадян. Як слідство, це  призвело до проблем «кадрового голоду». Кафедрі вдалось залучити  до навчального процесу креативних, небайдужих та професійних викладачів. Вони люблять свою роботу, студентство та працюють на результат!

Колектив кафедри кожний рік першим зустрічає слухачів–іноземців, що приїздять на навчання в Україну, та постійно супроводжує їх протягом навчання.

На етапі вивчення мови та основ фундаментальних наук, які будуть необхідні їм для подальшого навчання в закладах вищої освіти, викладачі кафедри особливу увагу приділяють адаптаційному періоду. Вони вдало поєднують  навчальний процес з позааудиторною виховною роботою – бесідами, тематичними екскурсіями, відвідуванням музеїв, театрів, спортивних заходів тощо. Іноземні слухачі потребують особливої уваги –  уважного ставлення, розуміння та співпереживання.

Історична довідка Історична довідка Історична довідка

Профорієнтаційна робота – одна з важливих складових діяльності кафедри. Викладацький склад постійно проводить рекламну кампанію щодо  доуніверситетської підготовки іноземних громадян  в нашому  фармацевтичному університеті. Протягом

2010-2020 рр. було здійснено профорієнтаційні відрядження до Нігерії, Малі, Алжиру, Еквадору, Туркменістану та інших країн.

Історична довідка Історична довідка Історична довідка
Історична довідка Історична довідка Історична довідка

Створено інститут кураторства, основна задача якого є постійний супровід слухачів, починаючи з мікроклімату в академічних групах і завершуючи нестандартними ситуаціями в навчанні та повсякденному житті. Особлива увага приділяється толерантності до представників різних культур та релігійних переконань.

Історична довідка Історична довідка

Викладачі кафедри постійно проводять роз’яснювальну роботу серед контингенту іноземних слухачів з питань безпеки життєдіяльності, тлумачення законодавчих актів щодо перебування іноземних слухачів на території України, їх прав та обов’язків.

На початковому етапі опанування слухачами мови навчання значну актуальність відіграє застосування мови–посередника (англійської, французької) для підтримки комунікативного спілкування. Більшість викладацького складу вільно володіє однією або декількома іноземними мовами, що значно підвищує ефективність викладання.

Значна увага приділяється участі слухачів у роботі СНТ. Кафедра щорічно організує та проводить міжвузівську наукову конференцію слухачів підготовчих факультетів та відділень «Шлях до науки: перші кроки», де демонструється не лише рівень володіння мовою, але і перші наукові досягнення.

Історична довідка Історична довідка

Сьогодні виклики часу потребують пошуку та впровадження нових форм роботи з іноземним контингентом слухачів. Викладацький склад кафедри фундаментальної та мовної підготовки в повній мірі забезпечує якість освітніх послуг для іноземних слухачів доуніверситетської освіти на сучасному етапі.

Історична довідкаІсторична довідка Історична довідка

Кафедра фундаментальної та мовної підготовки за сумлінну працю  була нагороджена Почесною  грамотою Національного фармацевтичного університету (2016). Вона відсвяткувала свій перший ювілей. Академічна спільнота Національного фармацевтичного  університету висловила подяку на адресу колективу за плідну бездоганну працю, якісну підготовку висококваліфікованих фахівців фармації, освітню, наукову, методичну, профорієнтаційну роботу, впровадження інноваційних методів навчання, зміцнення матеріальної бази університету, розбудову НФаУ та з нагоди 10-річчя. Всі співробітники кафедри були нагороджені  Почесними  грамотами  за особистий внесок у розвиток освітнього потенціалу університету.

Історична довідка Історична довідка

Попереду амбітні плани! Викладачі кафедри впевнені в тому, що постійне удосконалення системи  навчання студентів є важливою складовою становлення  України як рівноправного  партнера  у створенні світового освітнього простору.

Більш детальну інформацію про кафедру фундаментальної та мовної підготовки можна дізнатись на сайті НФаУ.Укладач: зав. каф. фундаментальної та мовної підготовки  Коваленко З.І. e-mail:  department-flt@nuph.edu.ua конт. тел.093 793 01 77

Print Friendly, PDF & Email