Олимпіада з російської мови

11 травня 2014 на кафедрі фундаментальної та мовної підготовки була проведена олімпіада з російської мови.

Мета олімпіади – виявлення рівня знань, умінь і навичок слухачів у галузі російської мови і культури мовлення.

Завдання олімпіади :
– закріплення і поглиблення знань і вмінь, отриманих у процесі теоретичного і практичного навчання російській мові;
– підвищення інтересу до вивчення російської мови і культури мовлення;
– розвиток творчих здібностей слухачів, навичок самореалізації, самовираження;
– Стимулювання мотивації слухачів до навчання;
– Вдосконалення у слухачів навичок самостійної роботи.
 
Перевіряються знання та вміння:
– знання морфологічної системи мови;
– знання синтаксичної системи мови;
– знання основ культури писемного мовлення;
– володіння орфоепічними нормами;
– володіння лексичними нормами;
– володіння орфографічними нормами;
– вміння будувати текст-роздум.

Кількість учасників: 38 осіб , слухачі факультету довузівської підготовки.

Переможці олімпіади:
1 . Бунару Хаула – 25 б.
2 . Ель Хассіуті Мохаммед – 25 б.
3 . Ель Маатауі Іман – 24 б.
4 . Радуан Аднан – 24 б.
5 . Хамех Джаміль – 23 б.

Print Friendly, PDF & Email

Олимпиада по русскому языку

11 мая 2014 года на кафедре фундаментальной и языковой подготовки была проведена олимпиада по русскому языку.

Цель олимпиады – выявление уровня знаний, умений и навыков слушателей в области русского языка и культуры речи.

Задачи олимпиады:
– закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения русскому языку;
– повышение интереса к изучению русского языка и культуры речи;
– развитие творческих способностей слушателей, навыков самореализации, самовыражения;
– стимулирование мотивации слушателей к обучению;
– совершенствование у слушателей навыков самостоятельной работы.

Проверяемые знания и умения:
– знание морфологической системы языка;
– знание синтаксической системы языка;
– знание основ культуры письменной речи;
– владение орфоэпическими нормами;
– владение лексическими нормами;
– владение орфографическими нормами;
– умение строить текст-размышление.

Количество участников: 38 человек, слушатели факультета довузовской подготовки.

Победители олимпиады:
1. Бунар Хаула – 25 б.
2. Эль Хассиути Мохаммед – 25 б.
3. Эль Маатауи Иман – 24 б.
4. Радуан Аднан – 24 б.
5. Хамех Джамиль – 23 б.
(більше…)

Print Friendly, PDF & Email