Заочне відділення

Шановні студенти заочного відділення!

Усі необхідні матеріали щодо вивчення дисциплін “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Ділова українська мова” та “Культура наукової мови” ви можете знайти на сайті дистанційних технологій навчання НФаУ https://pharmel.kharkiv.edu.

Логін  і пароль для входу можна отримати в деканаті.

Рекомендована література на сайті університету, електронному архіві:

“Фармація” та “Клінічна фармація”

Світлична Є.І. Фахова мова фармацевта : базовий підруч. для студентів вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів.) IV рівня акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна. — 2-ге вид., випр. та допов. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 312 с.

Лисенко Н.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» (підготовка до практичних занять та написання змістового і модульного контролю) та вивчають дисципліну «Ділова українська мова» дистанційно. – Х. : НФаУ, 2020. – 43 с.

Лисенко Н.О. Культура наукової мови: (Навчальний посібник) / Н.О. Лисенко, Н.В. Піддубна, О.О. Тєлєжкіна. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2015. – 271 с.

“Лабораторна діагностика”

Фахова мова лікаря-лаборанта : навчальний посібник / О. О. Тєлєжкіна, А. А. Берестова, А. О. Тимченко . – X. : Тім Пабліш Груп, 2016. – 228 с.

“Економіка підприємства”, “Маркетинг”, Менеджмент організацій”

Фахова мова економіста : навчальний посібник / О. О. Тєлєжкіна, Н. О. Лисенко, А. А. Берестова, Т. В. Сальтевська, Л. Ф. Дорошина. – X. : Тім Пабліш Груп, 2016. – 284 с.

Print Friendly, PDF & Email