Загальна інформація

На кафедрі фундаментальної та мовної підготовки викладаються українська та російська мова вітчизняним та іноземним студентам, а також здійснюється підготовка іноземних громадян і осіб без громадянства для вступу до вищих навчальних закладів. Навчальний процес проводиться відповідно до чинної програми за трьома напрямками:
медико-біологічний,
інженерно-технічний,
економічний.

Навчальні дисципліни: українська мова за професійним спрямуванням, українська мова, культура наукової мови, російська мова, біологія, хімія, фізика, математика, країнознавство.

Співробітники кафедри беруть участь в підготовці навчальної та методичної літератури, наукової діяльності, написанні статей, в роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-методичних конференцій.
Основні напрямки наукової діяльності кафедри: методика викладання української та російської мови як іноземної, застосування технологій дистанційного навчання при викладанні мовних дисциплін, методика викладання природничих дисциплін для іноземних студентів, лінгвістика, лінгвопоетика, літературознавство, психологія.
Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі, що дозволяє збільшити не тільки кількість слухачів довузівської підготовки, а й кількість іноземців, які бажають навчатися в НФаУ. Кафедра активно проводить екскурсії на провідні кафедри університету, наукові лабораторії та бібліотеки. Вперше практикуються заняття на профільних кафедрах університету.

Навчальний процес на кафедрі вдало доповнює позааудиторна виховна робота зі слухачами: бесіди, тематичні екскурсії, відвідування музеїв і театрів, походи і вечори-концерти. Співробітники уважно ставляться до кожного окремого слухача, так як розуміння і співпереживання, властиве педагогам кафедри фундаментальної та мовної підготовки, дозволяє, в свою чергу, збільшити кількість студентів, які обирають навчання в НФаУ.

Print Friendly, PDF & Email