ATTENTION!

DEAR STUDENTS!

Since October 19, because of quarantine, classes are temporarily held using the ZOOM platform and the pharmel website!

Online lessons timetable on  ZOOM  for students of full-time education

MONDAY

THURSDAY

 

TUESDAY

FRIDAY

WEDNESDAY

 

Instructions for working with the materials of Fundamental and Language Training Department, located on NUPh Distance Technology Centre website, during quarantine

Attention!

On-line workibg out of the skipped classes, academic failure, and the curriculum difference in Ukrainian for the foreign students who study in English

Working hours (ZOOM)

 

Доуніверситетська  підготовка іноземних громадян

Графік очних консультацій

__________________________________________________________________

Учебные материалы на период карантина
График дистанционного обучения слушателей доуниверситетской подготовки иностранных граждан Национального фармацевтического университет 
(16 марта – 24 апреля 2020 года)
ГРУППА 1 (Куратор: старший преподаватель Латышева О.С.)

ГРУППА  2   (Куратор:    старший преподаватель  Брик Н.В.)

ГРУППА  3   (Куратор: старший преподаватель Чернигова Т. Л.)

ГРУППА  4   (Куратор: преподаватель Круговая Ю. П.)

ГРУППА  5   (Куратор: преподаватель Круговая Ю.П.)

 


Кафедра фундаментальної та мовної підготовки здійснює підготовку іноземних громадян і осіб без громадянства для вступу до вищих навчальних закладів. Навчальний процес проводиться відповідно до чинної програми за трьома напрямками:
медико-біологічний,
інженерно-технічний,
економічний.

Навчальні дисципліни: російська мова, українська мова, біологія, хімія ,фізика, математика, країнознавство, креслення, соціальна і економічна географія, основи економіки, основи інформатики та обчислювальної техніки.
Співробітники кафедри беруть участь в підготовці навчальної та методичної літератури, наукової діяльності, написанні статей, в роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-методичних конференцій.
Основні напрямки наукової діяльності кафедри: методика викладання російської мови як іноземної, методика викладання природничих дисциплін для іноземних студентів, лінгвістика, літературознавство, психологія.
Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі, що дозволяє збільшити не тільки кількість слухачів довузівської підготовки, а й кількість іноземців, які бажають навчатися в НФаУ. Кафедра активно проводить екскурсії на провідні кафедри університету, наукові лабораторії та бібліотеки. Вперше практикуються заняття на профільних кафедрах університету.

Навчальний процес на кафедрі вдало доповнює позааудиторна виховна робота зі слухачами: бесіди, тематичні екскурсії, відвідування музеїв і театрів, походи і вечори-концерти. Співробітники уважно ставляться до кожного окремого слухача, так як розуміння і співпереживання, властиве педагогам кафедри фундаментальної та мовної підготовки, дозволяє, в свою чергу, збільшити кількість студентів, які обирають навчання в НФаУ.

 

Print Friendly, PDF & Email